Kerretània
2021

recursos

Tot seguit trobaràs vídeos, presentacions i documents que es van exposar al Kerretània:

Conferències Internacionals:

Documents dels Tallers:

Presentacions de les conferències: